01

Keynote Speakers

01

Prof. Guojun Bu

The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong

01

Prof. Kazuhiko Seki

National Institute of Neuroscience, Tokyo

01

Prof. Bailong Xiao

Tsinghua University, Beijing

Invited Speakers

01

Prof. Edwin Ho Yin Chan

The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

01

Prof. Bi-Sen Ding

West China Second Hospital, Sichuan University, Chengdu

01

Prof. Hannah Xiaoyan Hui

The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

01

Prof. David Xiang Li

The University of Hong Kong, Hong Kong

01

Prof. Ellen Ngar Yun Poon

The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

01

Prof. Jan Schnupp

The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

01

Prof. Liming Tan

Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen

01

Prof. Bing Zhang

Shanghai Jiao Tong University, Shanghai

01

Prof. Bonnie Danqing Zhu

The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong